Osadnicy

Lud twojego królestwa, twoi osadnicy, wykonają dla ciebie szereg zadań.

Robotnik :

Osadnicy przypisani do pracy w obejściach to robotnicy. Zbierają lub produkują towary oraz przenoszą je do najbliższego magazynu. Powtarzają swoje czynności niestrudzenie tak długo, jak długo wystarcza im surowca. Dla przykładu, kamieniarz będzie gromadził kamień dopóty, dopóki nie wyczerpie się rumowisko skalne. Piekarz będzie piekł chleb, jeśli tylko będzie miał dostęp do wody i mąki.

 • Piekarz
  Piekarz
 • Piwowar
  Piwowar
 • Ślusarz
  Ślusarz

Budowniczy :

Osadnicy przydzieleni do domu budowniczych (budynku specjalnego) wypełniają twoje rozkazy dotyczące wznoszenia nowych budowli. Kiedy każesz wznieść nowy obiekt, surowce niezbędne do realizacji projektu będą gromadzone w najbliższym magazynie. Kiedy tylko ilość zgromadzonych materiałów jest odpowiednia, budowniczy udaje się do magazynu, zabiera surowce i przenosi je na plac budowy, gdzie rozpoczyna konstruowanie budynku.

 • Budowniczy
  Budowniczy

Tragarz :

Ci osadnicy są przypisani do magazynów i starają się zaspokoić zapotrzebowanie obejść i innych lokacji w twoim królestwie. Dla przykładu, pracująca masarnia będzie potrzebowała zwierząt, aby przygotowywać arcysmaczne wymyślne jadło. Masarnia zgłasza zapotrzebowanie na zwierzęta. Twoi tragarze otrzymują to zgłoszenie i starają się przenosić zwierzęta z magazynu, w którym się one aktualnie znajdują, do magazynu położonego najbliżej masarni.

 • Tragarz
  Tragarz
 • Tragarz
  Tragarz

Generał :

To jednostka specjalna, która dowodzi wojskiem. Na początku każdej rozgrywki masz do dyspozycji jednego, zwykłego generała. W karczmie istnieje możliwość odblokowania opcji zaciągania dodatkowych generałów o lepszych umiejętnościach. Lepiej wyszkoleni generałowie mogą poprawić niektóre zdolności bojowe twojej armii.

 • Generał
  Generał
 • Generał
  Generał

Żołnierze :

Istnieje pięć rodzajów żołnierzy, których możesz szkolić i przypisywać do armii. Szkolenie jednostek odbywa się w koszarach, o ile ten specjalny budynek został w pełni ulepszony. Dodatkowo, żołnierzy można zaciągać w karczmie. Armie złożone z żołnierzy wykorzystywane są do atakowania włości i walki z wrogimi wojskami.

 • Pikinier
  Pikinier
 • Chorąży
  Chorąży
 • Muszkieter
  Muszkieter

Duchowni :

Istnieją trzy rodzaje duchownych, których przysposabia się we w pełni ulepszonym kościele. Duchowni mogą być następnie wysyłani do klasztorów (aby zgłębiali tajniki wiedzy), jak również wykorzystywani do przejmowania neutralnych terenów lub wspomagania duchowo obrońców twoich umocnionych włości.

 • Mnich
  Mnich
 • Brat
  Brat
 • Ojciec
  Ojciec

Kupcy :

Reprezentują jeden z trzech poziomów doświadczenia, a ich szkolenie przebiega w ulepszonej gildii kupców. Mogą oni zostać wysłani do tablicy handlu, aby wyznaczać nowe szlaki handlowe, wymieniają towary i monety w portach i we włościach z targowiskami, a także wykorzystywani są do przejmowania neutralnych terenów.

 • Domokrążca
  Domokrążca
 • Handlarz
  Handlarz
 • Kupiec
  Kupiec

Programing: kreatywna-strona