Budynki

 

Budowle w The Settlers 7 można podzielić na kilka kategorii: budynki podstawowe, obejścia, budynki specjalne oraz obiekty prestiżowe.

 

Budynki podstawowe :

 

Rezydencja, dworek, gospodarstwo, leśna chata oraz górska chata składają się na kategorię budynków podstawowych. Każdy z nich zapewnia dach nad głową, dzięki czemu populacja twojego królestwa może przyrastać. Ulepszanie rezydencji i dworku powoduje zwiększenie możliwej liczby ich mieszkańców. Każdy z budynków podstawowych może mieć połączenie z maksymalnie trzema obejściami.

 

Rezydencja Dworek Gospodarstwo
Dworek Rezydencja Gospodarstwo

            
 


 •  
 • Leśna chata
  Leśna chata
 • Górska chata
  Górska chata

Obejścia :

Połączone z budynkami podstawowymi. Pracownicy obejść zbierają surowce lub przetwarzają je w bardziej wartościowe towary. Dla przykładu, w obejściach, które mogą zostać połączone z górską chatą, pracuje kamieniarz, smolarz lub hutnik albo górnicy wydobywający węgiel, żelazo lub złoto,. Wznieś chatę w pobliżu źródła surowca, który chcesz pozyskiwać, a następnie połącz ją z obejściem. Obejścia połączone z rezydencjami często wytwarzają towary dodatkowe, które z kolei służą jako surowiec do produkcji dóbr wyższej jakości. Większość dóbr wyższej jakości wytwarzana jest w obejściach połączonych z dworkami.

 • Kamieniarz
  Kamieniarz
 • Górnik (węgiel)
  Górnik (węgiel)
 • Górnik (żelazo)
  Górnik (żelazo)
 • Górnik (złoto)
  Górnik (złoto)
 • Smolarz
  Smolarz
 • Hutnik
  Hutnik

Budynki specjalne :

Koszary, gildia kupców oraz kościół, to budynki specjalne, które muszą zostać odblokowane poprzez osiągnięcie odpowiedniego poziomu prestiżu. Rozpoczynasz grę z w pełni ulepszonym domem dla budowniczych - kolejnym z budynków specjalnych, któremu podlega trzech czeladników. Możliwość wznoszenia kolejnych siedzib budowniczych może być odblokowana poprzez zdobywanie punktów prestiżu. Magazyn jest budynkiem specjalnym, w którym przechowywane są surowce i towary. Każdy magazyn posiada przypisanych do siebie od 1 do 3 tragarzy. Tragarze przenoszą towary z obejść, które je wytwarzają, do obejść lub budynków specjalnych, które ich potrzebują. Większa liczba magazynów i ulepszonych magazynów zazwyczaj poprawia płynność przepływu towarów, czyniąc twoją gospodarkę znacznie efektywniejszą. Studnia to jeszcze jeden obiekt specjalny. Dostarcza wodę, będącą niezbędnym surowcem w niektórych obejściach. Studnie nie wymagają obsługi.

 • Koszary
  Koszary
 • Gildia Kupców
  Gildia Kupców
 • Kościół
  Kościół
 • Magazyn
  Magazyn

Obiekty prestiżowe :

To niewielkie obiekty, które możesz umieszczać na terenie swojego królestwa, aby przyczyniły się do zwiększenia twojego prestiżu. Mogą to być samotnie stojące obiekty umieszczane przy drogach lub specjalne dodatki, które warto wznieść przy koszarach, gildii kupców lub kościele. Każdy z takich obiektów dodaje ci jeden punkt prestiżu.

 • Obiekty prestiżowe
  Obiekty prestiżowe
 • Obiekty prestiżowe
  Obiekty prestiżowe
 • Obiekty prestiżowe
  Obiekty prestiżowe
 •      
       

 

Programing: kreatywna-strona