Mini-Poradnik

Grę The Settlers 7 Droga do Królestwa rozpoczynamy posiadając na naszym terenie zamek, magazyn i karczmę, na początku gry jest to bardzo mały region na mapie, który jest naszą własnością. Inne tereny należą do sił neutralnych lub przeciwników. Istnieją również włości, z którymi możemy nawiązywać kontakty handlowe. Z czasem nasze królestwo będzie się rozwijać i rozszerzać, przejmując okoliczne obszary.

W swoim królestwie na początku gry będziemy posiadać dowódcę wraz z niewielką armią, dzięki której zdobędziemy sąsiednie terytoria, a także niewielką ilość budowniczych, którzy rozbudują miasto. W naszym posiadaniu będzie także magazyn z niewielkimi zapasami. Swoje pierwsze kroki powinniśmy skierować w stronę właściwego wykorzystania niewielkich zapasów, które muszą wystarczyć na uruchomienie całej gospodarki. Oznaczać to będzie budowę kilku rezydencji, które zapewnią poddanym dach nad głową, oraz wybudowanie paru obejść gromadzących drewno i kamień, a także tych, które produkują deski i narzędzia. Bardzo ważne jest, aby właściwe zaplanować rozwój gospodarki, dzięki której będziemy mogli rozwinąć produkcję i zapewnimy naszym osadnikom dodatkowe towary oraz jednostki wojskowe.

Aby wygrać w The Settlers 7, musimy się bardzo starać aby być pierwszym z graczy, który osiągnie wcześniej ustaloną liczbę punktów zwycięstwa. Na początku rozgrywki dobrze jest ocenić dostępne punkty zwycięstwa na mapie, klikając w gwiazdkę i zaplanować strategię, która pozwoli nam je zdobyć. Wtedy pozostaje już tylko tak kształtować gospodarkę i prowadzić rozgrywkę, aby osiągnąć wymaganą wartość punktów zwycięstwa. Alternatywną drogą ku sukcesowi jest podbicie innych królestw znajdujących się na mapie. Istnieją trzy główne drogi rozwoju, które mogą doprowadzić nas do punktów zwycięstwa zapewniających wygraną: militarna, handlowa oraz technologiczna. (Więcej szczegółów na ten temat znajduje się w dziale "Trzy Drogi ku Wygranej").

Ekspansja militarna skupia się na powoływaniu żołnierzy różnych specjalności, dzięki którym można podbić inne włości i pokonać wrogie armie.

Ekspansja handlowa pozwala prowadzić wymianę towarową z portem lub targowiskiem, które są zlokalizowane w granicach określonych włości, co stanowi alternatywę dla rozbudowy wielkiej, samowystarczalnej gospodarki.

Ekspansja technologiczna zakłada powoływanie zakonników, którzy następnie udają się do różnych włości klasztornych na mapie, gdzie zgłębiają tajniki wiedzy i zdobywają technologie poprawiające funkcjonowanie naszej gospodarki oraz armii.

Zakładając, że żaden z graczy nie wyeliminuje wszystkich pozostałych, rozgrywka przejdzie przez kilka etapów, włączając w to tworzenie gospodarki, rozszerzanie włości celem zdobycia określonych surowców i wreszcie wyścig po punkty zwycięstwa.

Trzy Drogi ku Wygranej

We wczesnej fazie rozgrywki powinniśmy podjąć decyzję o przyjęciu określonej strategii służącej naszej wygranej. Wiąże się to z zaangażowaniem w jedną lub dwie drogi ku zwycięstwu: militarną, handlową lub technologiczną. Każda z tych trzech możliwości oferuje ścieżkę prowadzącą do punktów zwycięstwa, ale też każda wymaga wsparcia różnymi modelami gospodarki i określonego planu rozwoju, który musimy zaplanować.

Droga militarna : To droga najprostsza do zrozumienia i zaplanowania. Powołujemy silną i liczną armię, dowodzoną przez wyszkolonego generała, a następnie ruszamy na podbój świata. Aby zapewnić podstawy rozwoju militarnego, gospodarka musi wytwarzać zwykłą i wyszukaną żywność, broń, konie, koła oraz monety. Potrzebnych będzie dużo garnizonów, aby wspierać stacjonujące wojska. Przydatne jest posiadanie wielu generałów i armii. Można również udoskonalić armię kilkoma wynalazkami technologicznymi. Punkty zwycięstwa dostępne dla graczy podążających drogą militarną możemy zdobyć: zajmując określone włości, oraz osiągnięcia: Cesarz (najwięcej włości), Generalissimus (najwięcej pokonanych żołnierzy wroga) oraz Marszałek polny (najliczniejsza armia). Podążając drogą militarną możemy również zapewnić sobie punkt Króla Słońce, biorąc w posiadanie neutralne włości. Możemy również niszczyć innych graczy, przejmując ich tereny lub uniemożliwiając handlowcom dotarcie do portu lub targowiska.

Droga handlowa : Handel może być potężną siłą (pod warunkiem, że nasi przeciwnicy nie będą wchodzić nam w drogę), ponieważ dzięki szlakom handlowym mamy możliwość pozyskiwania wielu potrzebnych towarów. Oznacza to, że niekoniecznie musimy posiadać wielką, samowystarczalną gospodarkę lub liczną populację. Wspierajmy rozwój handlu, produkując wełnę, tkaniny, odzienie, żelazo, biżuterię, konie oraz koła, które są niezbędne do szkolenia kupców. Mamy wtedy możliwość wymiany odzienia i biżuterii na monety, które z kolei mogą posłużyć do zakupu wielu potrzebnych towarów. Dochodowy handel pozwoli nam dzięki łapówkom przejmować neutralne włości, nawet te dobrze strzeżone. Rozwój dzięki wykorzystaniu tablicy handlu pomoże gromadzić punkty zwycięstwa i prestiżu. Najprawdopodobniej będzie nam potrzebna armia, dzięki której obronisz dostęp do portu lub targowiska oraz będziemy w stanie bronić się przed atakami. Droga handlowa zapewnia punkty zwycięstwa za: Specjalny punkt handlowy (unikalne punkty handlowe na tablicy handlu), Najwięcej placówek handlowych oraz Bankiera (najwięcej monet). Handel może również pomóc w osiągnięciu największego prestiżu -  Króla Słońce.

Droga technologiczna : Powołujmy duchownych w kościele, a następnie wysyłajmy ich do zakonów, aby zgłębiali tajniki dawnych technologii. Owe technologie wspomogą naszą produkcję w gospodarce i uczynią nasze armie silniejszymi. Rozwijajmy drogę technologiczną, produkując drewno, papier, książki, zwykłe i wyszukaną żywność, piwo oraz biżuterię, która służy powoływaniu różnych rodzajów duchownych. Duchowni mogą również przejmować neutralne włości poprzez nawracanie. Rozwój technologiczny może wymagać obecności wojska, choćby w celach obronnych. Droga technologiczna zapewni punkty zwycięstwa za: Źródło wszelkiej wiedzy (najwięcej technologii), Geniusza (specjalna technologia) oraz Arcybiskupa (najszybciej zbudowana katedra).

 

Programing: kreatywna-strona