Heliasz

Wiele lat temu Heliasz przekazał tron królestwa w ręce swojego młodszego brata, ojca Dario - Kerona, sam zaś obrał drogę ducha, wstępując na służbę duszpasterską, od tej pory podjął się mediacji w wielu konfliktach. Wciąż też pozostaje osobą wpływową. Umiejętności pociągania za odpowiednie sznurki pozwoliła mu wypracować sobie cenne sojusze. Jego marzeniem jest przywrócenie chwały Staremu Królestwu, kiedy nadejdzie odpowiedni moment...

Programing: kreatywna-strona