Kody

MISJE KODOWE - niżej są podane numery rozgrywek i kody do nich. Wpisanie ostatniego da dostęp do wszystkich poprzednich.1. START2. STATION3. UNITY4. WAVE5. EXPORT6. OPTION7. RECORD8. SCALE9. SIGN10. ACORD11. CHOPPER12. GATE13. ISLAND14. LEGION15. PIECE16. RIVAL17. SAVAGE18. XAVER19. BLADE20. BEACON21. PASTURE22. OMNUS23. TRIBUTE24. FOUNTAIN25. CMUDE26. TRAILER27. CANYON28. REPRESS29. YOKI30. PASSIVEOto poprawka która "nieco" podkręci ilość posiadanych na początku gry rzeczy.Rozgryzamy plik pod nazwą SAVE?.DS. Pierwszą rzecz jaką trzeba zrobić,


to nagrać stan gry zaraz po postawieniu zamku, ponieważ później


pliki zmieniają długość. Znajdujemy offset C9E0h i wklepujemy 26 razy


wartość 60 EAh. Gdy to zrobimy, będziemy posiadaczami 60000 sztuk każdej


rzeczy. Lecz nie przejmuj się, że komputer zamiast 60000 wyświetli >1000.

Programing: kreatywna-strona