Klawiszologia

F1
F2
F3

F5
F6

F12

-
+

P

Zmień rozdzielczość ekranu na 640x480.
Zmień rozdzielczość ekranu na 800x600.
Zmień rozdzielczość ekranu na 1024x768.

Rozmowy ze wszystkimi graczami.
Rozmowy tylko z sojusznikami.

Przeskocz 1 minutę gry (tylko w trybie, kiedy gra jeden gracz).

Regulacja głośności efektów dźwiękowych.
Regulacja głośności efektów dźwiękowych.

Pauza.

Esc

ENTER
-

Strzałki

-

Koniec gry.

Aktywizuje pogaduszki. Wpisz swoją wiadomość i ponownie naciśnij ten klawisz, aby ją wysłać.

Przesuwanie obrazu.

Tylko niektórzy osadnicy i pewne obiekty mogą być wybierane i przesuwane. Są to: żołnierze, szpiedzy, geologowie, pionierzy, katapulty, balisty, armaty i niektóre statki.

LPM = lewy przycisk myszy
PPM = prawy przycisk myszy

- LPM lub zaznacz obszar przytrzymując LPM

- Kliknij LPM w miejscu gdzie nie ma żadnego obiektu, ani osadnika.

SHIFT+LBM
lub SHIFT + zaznaczenie obszaru

ALT+LBM na
na postaci lub obiekcie

CTRL+LBM na
postaci lub obiekcie

TAB w wybranej grupie

dodaj osadnika do grupy.
-


wybierz wszystkch tego rodzaju żołnierzy będących w pobliżu.
-

wybierz wszystkich osadników będących w pobliżu.

wybierz rannych w danej grupie.

- ALT+1 do ALT+9: przydziel wybranych osadników do danej Wyznaczonej Grupy.

- Klawisze od 1 do 9: wybierz Wyznaczoną Grupę odpowiadającą temu numerowi. Pole gry zostanie automatycznie wycentrowane na tej grupie.

- PPM: przesuń w to miejsce.

- CTRL+PPM: przesuń w to miejsce ignorując ewentualnych wrogów po drodze.

- SHIFT+PPM: wyznacz punkty marszowe. Kiedy osadnik lub grupa dojdzie do pierwszego punktu, automatycznie będzie kontynuował marsz do następnego. Możesz wyznaczyć maksymalnie trzy punkty marszowe.

- ALT+PPM: patrol między aktualną pozycją, a miejscem, na którym klikniesz.

Skróty klawiszowe pozwalają na szybki dostęp do Panelu Kontrolego.

Q, W, E, R
-

A, S, D, F

Z, X, C, V

odpowiadają trzem ikonom w panelu kontrolnym pod mapą ogólną.

odpowiadają czterem ikonom w menu Materiały.

odpowiadają czterem ikonom w menu Osadnicy.

Programing: kreatywna-strona