Klawiszologia

Klawisz
Funkcja
Esc
Wyjście z gry
CTRL-S
Szybki zapis
Q, W, E, R, T
Menu Budynki: Podstawowe, Obróbki Metali, Gospodarcze, Zabudowania Miejskie, Wojskowe.
A, S, D, F
Menu Osadnicy: Przegląd profesji, Podstawowe Zawody, Specjaliści, Znajdź Osadnika.
Z, X, C
Menu Produkcja: Menu Dóbr, Dystrybucja, Priorytet Transportu.
Enter
Otwiera menu wiadomości. Po następnym naciśnięciu wysyła wiadomość.
Spacja
Przechodzi do bieżącej wiadomości
P, Pause
Pauza
H, Home
Przeskakuje do miejsca w którym wystartowałeś.
Strzalki
Przesuwanie ekranu.
Page Up, Num-
Zbliżanie
Page Down, Num+
Oddalanie
PPM+LPM*
Zbliażnie/Oddalanie
F1, ?
Pomoc
F2-F4
Zmiana rozdzielczości obrazu
F6
Menu drużyn
F7
Zegar
Tab
Komunikacja głosowa
1 do 0
Wybór grup Osadników
CTRL 1 do 0
Tworzenie grup Osadników
Backspace
Wyłącza zdrowe jednostki z wybranej grupy
LPM*
Zaznacz/Usuń zaznaczenie
CTRL LPM*
Dodaj jednostki do grupy
Shift LPM*
Zaznacz wszystkie jednostki danego typu
Alt LPM*
Przejdź tutaj i wykonaj domyślna czynność
PPM*
Przejdź tutaj
Alt PPM*
Patrol terenu pomiędzy dwoma punktami
CTRL PPM*
Patrol terenu pomiędzy dwoma punktami
Shift PPM*
Ustaw punkt nawigacyjny
* PPM – prawy przycisk myszy, LPM – lewy przycisk myszy

Programing: kreatywna-strona