Edytor Map

Żeby w ogóle zacząć prace z Edytorem musisz poznać co i jak funkcjonuje i które opcje co robią. Ta lekcja powinna to wytłumaczyć. Oto paski narzędzi, które są w edytorze:

To jest menu podstawowe, w którym znajdziemy opcje:
1. Tworzenie nowej mapy
2. Otwarcie zapisanej mapy
3. Zapis tworzonej mapy
4. Cofnij ostatnią czynność
5. Powtórz ostatnią czynność
6. Powiększenie (Zoom) od 1 do 8x
7. Pokaż obiekty na mapie Tak/Nie
8. Pokaż budowle na mapie Tak/Nie
9. Pokaż osadników na mapie Tak/Nie
10Pokaż materiały Tak/Nie

Funkcje które znajdują się w menu "Ustawienia Narzędzi" to:

1. Wybór wielkości mazak, którym wykonuje się większość czynności np. kładzie tereny lub wstawia materiały.
2. Własny rozmiar pozwala określić wielkość jaką chcemy (max. 25)
3. Nakrapiacz to narzędzie, które nie będzie wstawiać jednolitego obiektu, ale będzie działać jak spray.
4. Spray działa na zasadzie "rozrzucenia" tego co wstawiamy. Możemy także ustalić gęstość spraya.
5. Pokazuje nam, którego gracza teraz edytujemy i mamy aktywnego
6. Pozwala wejść do opcji graczy, gdzie możemy dodać, usunąć oraz edytować wybranych graczy.


To menu służy do wyboru tego co chcemy zrobić np. wstawić jakieś obiekty, budynki lub dokonać modyfikacji podłoża.

Programing: kreatywna-strona