Edytor map

Edytor map korzysta z silnika gry, dlatego zawsze można obejrzeć efekty swojej pracy na bieżąco. Za pomocą narzędzia skryptowego można tworzyć proste misje, musisz jednak nauczyć się LUA, bardzo dobrego i prostego języka skryptowego. Za pomocą inteligentnego pędzla możesz podnosić, obniżać i teksturować teren, a także rozmieszczać obiekty i jednostki. Za pomocą importowania tekstur i map wysokości można szybko przygotować mapę. Aby zapewnić dobry widok terenu, jest ona podzielona na różne poziomy, które można przełączać. Interfejs użytkownika Interfejs użytkownika jest podzielony na cztery główne obszary. 1. Pasek narzędzi zawiera wszystkie elementy edytora, ułożone w poszczególnych menu. Najczęściej używane polecenia można uruchomić za pomocą przycisków. 2.Obszar edycji to miejsce, gdzie pracujesz nad swoją mapą. 3. Eksplorator danych pokazuje dostępne w wybranym trybie obiekty i tekstury. 4. Za pomocą eksploratora wyboru można edytować własny zestaw obiektów i uporządkować je. Jak mogę stworzyć mapę? Naciśnij przycisk "Nowy" i wykonuj pojawiające się polecenia: podaj nazwę mapy, jej wielkość, itd. Ustaw kwaterę główną (PB_Headquarters1) gracza, a także ośrodek wiejski (PB_VillageCenter1 na XD_VillageCenter) i inne budynki, tak jak ci się podoba. Liczba za nazwą oznacza poziom ulepszenia. Aby mapa nie wyglądała jak wielka równina, możesz podnosić, obniżać, wygładzać i wyrównywać teren. Tekstury ożywiają wygląd mapy. Podobnie narzędzia służą do określania głębokości i teksturowania wody. Naciskając Ctrl + G, możesz włączyć siatkę. Jednostki w czasie gry mogą poruszać się po miejscach, gdzie jest ona ciemnoniebieska. Woda, strome klify i kamienne tekstury są niedostępne. Takie obszary są zaznaczone na czerwono. Inna tekstura, która blokuje dostęp, to EdgeColor01_AT. Służy ona do oznaczania czarnych krawędzi mapy. Aby utworzyć je automatycznie, wybierz polecenie Czarny krąg z menu narzędzi pomocniczych. Narzędzie importowania wysokości i tekstur także jest bardzo przydatne. Aby z niego korzystać, musisz posiadać program graficzny, który może zapisywać obrazy w skalach szarości, w 8 - bitowym formacie .bmp. Taki obraz musi mieć tyle samo pikseli, co mapa, plus jeden dodatkowy piksel szerokości u wysokości.

Programing: kreatywna-strona