Klimat

Rok w grze The Settlers VI ma dwanaście miesięcy, które dzielą się na cztery pory roku. Te pory roku są szczególnym wyzwaniem dla osadników. Nasi osadnicy mają duże zapotrzebowania na surowce, które nie zawsze możemy zdobyć podczas całego roku, gra wymaga od gracza sprytnego zarządzania i magazynowania zapasów żywności, tak więc musimy dostosować się do danego klimatu w którym się znajdujemy, ponieważ złe zarządzanie produkcją żywności może spowodować klęskę głodową. Kilka przykładów: Zboże nie urośnie, kiedy jest za zimno. Rybołówstwo w zamarźniętej wodzie jest niemożliwe, a ponadto uciekają wszystkie zwierzęta na południe, gdzie jest cieplej. Gracz podczas gorących miesięcy powinien stale kontrolować zapasy wody, ponieważ bydło na pastwiskach powinno być ciągle napojone, często mogą powstawać też pożary naszych magazynów, w takiej sytuacji musimy czymś zgasić pożar, by nie starcić wszystkich zebranych przez nas zapasów na zimę. W klimacie umiarkowanym (Europejskim) dzielimy pory roku na: Zieloną wiosnę


Ciepłe lato


Złotą jesień


Śnieżną zimę

Programing: kreatywna-strona